PeFab

3d vizualizace

Modelování a vizualizacím (hlavně veletržních stánků a interiérů) se věnuji zhruba od roku 2003.

Při spolupráci se společností Mezinárodní výstavy, spol. s r. o. jsem používal program ArchiCAD 6.5 a později jsem pro lepší výsledky renderování přešel na vynikající Blender.

V září roku 2011 jsem prošel kurzem 3ds Max 2012 a začal jsem k tvorbě vizualizací využívat tento vynikající nástroj.

Na přelomu let 2013 a 2014 jsem intenzivně spolupracoval s významnými severočeskými výstavářskými společnostmi (Bohemiaexpo a Nisaexpo).

vizualizace veletržní stánek Bü) sch Armaturen

vizualizace veletržní stánek Bü) sch Armaturen

vizualizace veletržní stánek Carla

vizualizace veletržní stánek Carla

vizualizace veletržní stánek Copt NRW

vizualizace veletržní stánek Copt NRW

vizualizace veletržní stánek Gloryfy

vizualizace veletržní stánek Gloryfy

vizualizace veletržní stánek Kazeto

vizualizace veletržní stánek Kazeto

vizualizace veletržní stánek Lach Diamant

vizualizace veletržní stánek Lach Diamant

vizualizace veletržní stánek Sapril Group

vizualizace veletržní stánek Sapril Group

vizualizace veletržní stánek Silike

vizualizace veletržní stánek Silike

vizualizace veletržní stánek Trevos

vizualizace veletržní stánek Trevos